Skip to main content

Flavourite Wine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Flavourite Wine kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Flavourite Wine, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Flavourite wine verstrekt. Flavourite Wine kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres


Waarom Flavourite Wine gegevens nodig heeft
Flavourite Wine verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Flavourite Wine jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een dienst, zoals het bezorgen van een bestelling of het verzorgen van een wijnproeverij op locatie.


Hoelang Flavourite Wine gegevens bewaart
Flavourite Wine bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen
Flavourite Wine verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Flavourite Wine een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marleen@flavouritewine.nl.
Flavourite Wine zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiligen
Flavourite Wine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Flavourite Wine via marleen@flavouritewine.nl

Flavourite Wine is als volgt te bereiken:

  • Bentheimergraven 10a 7577 DA Oldenzaal
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60468815
  • Telefoon: 06 53 52 95 44
  • E-mailadres: marleen@flavouritewine.nl